Gaziantep Üniversite Hastanesi Haber Bülteni

Ayaktan Hasta Polikliniği


Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Zeynel Abidin Öztürk Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde faaliyet göstermekte olan Ayaktan Hasta Polikliniği hakkında merak edilenleri yanıtladı.

 

Ayaktan Hasta Polikliniği hakkında bilgi verir misiniz?

 

6 ay önce kurularak hizmet vermeye başlayan polikliniğimizde, hastalar iç hastalıkları uzmanı tarafından muayene edilerek değerlendirilmektedir. Gelen hastalar ilk değerlendirilme sonrasında şikâyet ve laboratuvar sonuçlarına göre ya randevusu alınarak ilgili bilim dalına yönlendirilmekte ya da medikal tedavisi düzenlenmektedir. Ayrıca üniversitemizde çalışmakta olan akademisyen, idari, diğer personeller ve birinci derece yakınları da polikliniğimizde hızlı bir şekilde aynı gün içerisinde değerlendirilmektedir.

 

 

Ayaktan Hasta Polikliniği’nde ne tür bir hizmet verilmektedir?

 

Tüm dünyada; hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde yaşam süresi hızlı bir şekilde artış göstermektedir Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 "İstatistiklerle Yaşlılar" çalışmasının sonuçlarına göre doğumdan itibaren beklenen ortalama yaşam süresi erkekler için; 75,3, kadınlar için 80,7, Türkiye geneli için 78 yıldır. Yaşam süresinin uzamasıyla birlikte kronik hastalıkların görülme sıklığı da artış göstermekte olup, bu sorunların erken dönemde tespit edilmesiyle birlikte hastane yatış oranları, tedavi maliyetleri, ölüm oranları azalırken eşlik eden hastalıkların kontrolü kolaylaşmakta, aynı zamanda yaşam kalitesi de artış göstermektedir. Bu açıdan baktığımızda hipertansiyon, hiperlipidemi, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, osteoporoz ve hepatit gibi toplumda oldukça sık karşılaşılan kronik hastalıkların erken dönemde belirlenmesi toplum sağlığı açısından oldukça önemlidir. Bu sebeplerden dolayı polikliniğimizde bu hastalıklarla ilgili erken tanıya yönelik değerlendirmeler yapılmaktadır.

 

Tam kan sayımı, karaciğer fonksiyon testleri, böbrek fonksiyon testleri, açlık kan şekeri, lipid profili, hepatit belirteçleri, vitamin D, vitamin B12 ve elektrokardiyografi tetkikleri hastalarımızın rutin değerlendirmesinde yer alırken, ayrıca seçilmiş vakalarda meme ultrasonografi, mamografi, kemik mineral yoğunluğu ölçümleri de yapılmaktadır.

 

Ayaktan Hasta Polikliniği’nden şu zamana kadar elde ettiğiniz verileri bizlerle paylaşabilir misiniz?

 

Polikliniğimize başvuran hasta ve yakınları haricinde Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında il ve ilçe merkezlerinde çalışmakta olan 1730 emniyet görevlimiz ve yakınları polikliniğimizde değerlendirilmiştir. Bu çalışmanın sonucunda 72 kişide hiperlipidemi, 180 kişide anemi, 38 kişide hepatit B, 11 kişide hepatit C, 60 kişide kalp ritim bozukluğu, 1244 kişide vitamin D eksikliği vakası tespit edilmiştir. Sonuçlara göre kişilere tedavi düzenlenmiş ve ilgili birimlere yönlendirilmiştir.

 

Önümüzdeki süreçte de devlet ve özel kurumlarda çalışmakta olan bireylerin, sağlık durumlarının değerlendirilmesine devam edilecektir.