Gaziantep Üniversite Hastanesi Haber Bülteni

Çağa Uygun Eğitim Anlayışıyla: GAÜN Tıp Fakültesi


Coğrafi ve stratejik konumuyla bölgede önemli bir yere sahip olan Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi, eğitim araştırma ve sağlık hizmeti alanlarında ki çalışmalarını kurulduğu günden bu yana gün geçtikçe geliştirmekte… Nitelikli hekimler yetiştirip topluma bilimsel ve çağdaş sağlık hizmeti sunmayı ilke edinen tıp fakültesi, Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu tarafından akredite de edilerek çağdaş eğitimi yakaladı.

 

Akreditasyon süreci, ileriye yönelik projeler gibi birçok konuyu ele alarak röportaj gerçekleştirdiğimiz, bu ayki konuğumuz GAÜN Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yusuf Zeki ÇELEN.

 

Daha önceki yönetim döneminde başlatılan akreditasyon çalışmalarına ağırlık vererek fakültenin akredite olmasını sağladıklarını dile getiren Prof. Dr. Yusuf Zeki ÇELEN, “Önümüzdeki süreçte yapmayı planladığımız projelerin temel amacı; öğrencilerimizin en çağdaş eğitimi en iyi koşullarda alabilmeleri için elimizdeki tüm olanakları seferber etmektir. Bu gayeyle fakültemize yeni öğretim üyeleri kazandırmayı ve onlarla birlikte eğitim kalitemizi daha da yukarılara çıkarmayı arzu ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

 

Röportaj teklifimizi kabul edip, sorularımızı yanıtlayan Sayın ÇELEN’e çok teşekkür ediyor ve sizi röportajımızla baş başa bırakıyoruz…

 

 

Öncelikle kendinizden bahseder misiniz?

 

Adana ilinin Kozan ilçesinde 1957 yılında doğdum. Tıp eğitimimi İstanbul Tıp Fakültesi’nde 1981 yılında tamamladım. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı’nda 1991 yılında asistan doktor olarak göreve başladım ve 1994 yılında uzman oldum. Takiben 1995 yılında aynı anabilim dalına Yrd. Doç. Dr. olarak atandım ve sırasıyla 2000 yılında doçent, 2006 yılında ise profesörlüğe yükseltildim. Halen Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı ve vekaleten Tıp Fakültesi Dekanlığı görevlerimi yürütmekteyim. Ulusal ve uluslararası alanda yayınlanmış ve sunulmuş bilimsel çalışmalarım bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıyım.

 

GAÜN Tıp Fakültesi hakkında bilgi verebilir misiniz? Eğitim anlayışınızdan biraz bahseder misiniz?

 

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi 1987 yılında kuruldu. Kuruluşumuzdan bu yana geçen 30 yıl içerisinde çok büyük mesafe kat ettik. Fakültemiz; hastanesiyle, derslik ve laboratuvar olanaklarıyla ve öğretim üyesi kadrosuyla ülkemizin önde gelen fakülteleri arasında yer almaktadır. Fakültemizin misyonunu; eğitim, araştırma ve sağlık hizmetleri olarak üçe ayırabiliriz. İlk ve öncelikli misyonumuz; güncel mesleki bilgilere sahip, iyi tanı koyabilen, en uygun tedaviyi yaparak, toplumun sağlıkla ilgili gereksinimlerini karşılayabilen, çevresiyle iyi iletişim kurup, etik değerlere ve araştırmacı kişiliğe sahip olan nitelikli hekimler yetiştirmektir. İkincisi; sağlık alanında etkin araştırmalar yapmak ve sonuçlarını bilim çevreleriyle paylaşmaktır. Üçüncüsü ise; ileri düzey tanı ve tedavi merkezleri olarak topluma bilimsel ve çağdaş sağlık hizmeti sunmaktır.

 

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin vizyonu; eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti alanlarındaki çalışmalarını en iyi şekilde yaparak ulusal ve uluslararası platformlarda en önde gelen tıp fakültelerinden biri olmaktır.

 

           

GAÜN Tıp Fakültesi’ni diğer tıp fakültelerinden ayıran ve ön plana çıkaran nedir?

 

Ülkemizdeki önde gelen pek çok fakülteye göre daha genç ve dinamik bir fakülteyiz. Bulunduğumuz coğrafi bölgeden dolayı farklı ülkelerden gelen çok sayıda yabancı öğrenciye tıp eğitimi veriyor olmamız bizi diğer fakültelerden ayıran en önemli özelliklerimizdendir. Toplam 1639 öğrencimizin 220’si, 45 farklı ülkeden gelen yabancı öğrenciden oluşmaktadır ki bu alanda ülkemizde en büyük orana sahip tıp fakültesi biziz.

 

 

GAÜN Tıp Fakültesi, Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu tarafından akredite edildi. Bu akreditasyon çalışmaları ve süreçten bahseder misiniz?

 

 

Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu (WFME), 2005 yılında tıp eğitimi için referans çerçeveler oluşturmuş, tıp eğitimine  standardizasyon ve akreditasyon kavramını getirmiştir. Bu anlayış çerçevesinde Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) ülkemizde de bu gereksinimi karşılamak ve yerine getirmek isteyerek çalışmalara başlamıştır. Bu sürece Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak bizler de katılarak fakültemizin türkçe tıp programı için 14 Ocak 2015 tarihinde UTEAK’a akredite olmak üzere başvuruda bulunmuştuk. Başvurumuz 04 Mart 2015 tarihinde kabul edilmiş ve süreç başlatılmıştır. Bu süreçte fakültemizin ilgili kurul ve komisyonları Öz Değerlendirme Raporunu (ÖDR) hazırlayarak 01 Eylül 2015 tarihinde UTEAK’a sunmuştur. Raporumuzun UTEAK tarafından değerlendirilmesi sonucunda; tarafımıza 02.12.2015 tarihinde UTEAK Değerlendirme Raporu gönderilmiştir. Raporda belirtilen noktalar dikkate alınarak, fakültemizin ilgili kurul ve komisyonları tarafından öz değerlendirme raporumuz revize edilmiş ve UTEAK'a 01 Ekim 2016 tarihinde tekrar gönderilmiştir. UTEAK tarafından ise 21.04.2017 tarihinde raporumuzun temel standartları sağladığı ve ziyaret ekibinin geleceği bildirilmiştir. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. F.Sedef Tunaoğlu başkanlığındaki 5 öğretim üyesi ve bir öğrenciden oluşan ziyaret; 21 – 25 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu ziyaret sonunda fakültemize türkçe tıp programı için “Şartlı Akreditasyon” verilmiştir. Akreditasyon heyetinin ziyaret sonrası vermiş olduğu çıkış raporunda belirtilen tavsiyeleri doğrultusunda ilgili kurul ve komisyonlarımız çalışmalarına halen devam etmektedir.

 

 

Fakülte bünyesinde gerçekleştirdiğiniz veya gerçekleştirmeyi planladığınız projelerinizden bahseder misiniz? 

 

Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki, Tıp Fakültesi Dekanlığı olarak Rektörlüğümüz ve Hastane Başhekimliğimizle birlikte öğrencilerimizin en iyi eğitimi alabilmesi için uyum içerisinde ve büyük bir gayretle çalışmaktayız. Yaklaşık bir yıl önce Dekan yardımcıları Prof. Dr. Murat Sucu ve Doç. Dr. Can Demirel ile birlikte önceki yönetimimizden görevi devraldık. Bu süre içerisinde daha önceki yönetim döneminde başlatılan akreditasyon çalışmalarına ağırlık vererek fakültemizin akredite olmasını sağladık. Güncel gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda müfredatımızı gözden geçirerek intörn eğitimine kardiyoloji ve genel cerrahi stajlarını ekledik. Eğitim programımıza ilk kez eklenen "İntörn Uyum Programı"nı da bu kapsamda sayabiliriz. Nesnel klinik sınav laboratuvarlarımızı (OSCE) tamamladık. Fakültemizin bilim camiasında daha iyi temsil edilebilmesi için periyodik dergi (European Journal of Therapeutics) çıkarmaya başladık. Öğrenci değişim programlarıyla öğrencilerimizin yurt içinde ve yurt dışında yer alan diğer fakültelerde eğitim almalarıyla ilgili çalışmaları sürdürdük.  Öğrencilerimizin çok ihtiyacı olmasına rağmen bu güne kadar ihmal edilmiş kantin yapımını başlattık. Kütüphane ihtiyaçlarını olanaklar çerçevesinde maksimum düzeyde karşılamaya çalıştık.

Önümüzdeki süreçte yapmayı planladığımız projelerin temel amacı; öğrencilerimizin en çağdaş eğitimi en iyi koşullarda alabilmeleri için elimizdeki tüm olanakları seferber etmektir. Bu gayeyle fakültemize yeni öğretim üyeleri kazandırmayı ve onlarla birlikte eğitim kalitemizi daha da yukarılara çıkarmayı arzu ediyoruz. Öğrencilerimizin 7/24 yararlanabileceği kütüphane şartları oluşturmayı arzuluyoruz. Rektörlüğümüzün bu konuda ciddi bir çalışma başlattığını da memnuniyetle gözlüyoruz. Beceri laboratuvarımızı geliştirmek için başlattığımız çalışmalarımızı da sonuçlandırmayı umuyoruz. Öğrencilerimiz için akademik, sosyal ve kariyer danışmanlığı oluşturmayı planlıyoruz.  Öğretim üyesi ve öğrenci geri bildirimlerine göre  eğitim programlarımızı gerekirse revize etmeyi düşünüyoruz. Bunların yanı sıra fakültemizin yeni dergisinin uluslararası saygın indekslere girmesi için çaba göstereceğiz. Yapımına başlanan çocuk hastanemizin tamamlanmasıyla birlikte, öğrencilerimizin çocuk hastalıkları stajlarının çok daha verimli geçmesini bekliyoruz.