Gaziantep Üniversite Hastanesi Haber Bülteni

En Kaliteli Hastanelerden Biriyiz


Funda Batmazoğlu - Kalite Koordinatörü

 

Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesindeki bir yönetim anlayışını Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi genelinde hakim kılmak ve verilen hizmetleri standardize etmek için 2011 yılında Kalite Yönetim Birimi oluşturuldu.

 

Sorunların merkeze taşınması yerine, en yakın yönetim biriminde çözümün oluşturulması, yapılan işlerin tanımlanması, yazılı düzenlemelerin ve standartların oluşturulması, her bir işin ve işi yapan personelin her birinin teker teker önemli olduğu ve hastanemiz için değerli olduğunun altının çizilmesi, tüm çalışanların motivasyon ve özgüveninin arttırılarak etkin çalışma ortamının oluşturulması için inisiyatif ortaya konuldu. Takım çalışması ile oluşturulmuş yazılı düzenlemeler, planlar ve raporlar taslak aşaması da dahil olmak üzere http://kys.gantep.edu.tr/ internet sayfasında paylaşılmaktadır. Dokümanlar kampus içinde, bir sınırlama olmadan herkese açıktır. Revizyon talepleri internet sitesi üzerinden yapılabilmektedir.   

 

Kalite Yönetim Biriminde Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde; hizmet içi eğitim faaliyetlerimiz, periyodik memnuniyet ölçümlerimiz, öz değerlendirme çalışmalarımız, dokümanlarımızın güncelliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerimiz ve indikatör (ölçüm- gösterge) çalışmalarımız devam etmektedir.

 

Kalite ve mükemmellik yolculuğunda felsefemiz, süreklilik ve tutarlılıktır. Unutmayalım ki “Kayaları delen ve şekil veren suyun gücü değil, sürekliliğidir.” Sürekli ve küçük iyileştirmeler ile hizmet verenlerimizin ve bizden hizmet alanların beklentilerini en iyi şekilde karşılayacak bir kurum kültürü ve kalite sistemi oluşturmanın gayreti içindeyiz.