Gaziantep Üniversite Hastanesi Haber Bülteni

Evrak Kayıt Birimi


Sorumluluğu Mustafa KINACI ile personel Erkan ÖZTÜRK tarafından yürütülen Evrak Kayıt Birimi toplam iki çalışanla hizmet vermektedir.

Evrak; bir hizmete ilişkin yapılan haberleşmenin yanı sıra, işlemler sırasında ya da sonucunda kamu kuruluşları ve gerçek kişilerle ilgili her türde yazılmış belgelerin tümüdür.

Evrak Kayıt Birimi çalışanları; kurum içi ve kurum dışı yazışmalar sonucu gelen ve giden evrakların çabuk, verimli, güvenli ve gizlilik ilkesine uyarak dağıtımının tek elden, evrak kayıt numarası vererek ilgili yerlere zamanında ulaşmasını sağlamakla görevlidir.

Birimimize kurum dışından, gerek posta yolu ile gerek çeşitli kamu kuruluşlarından zimmetli veya zimmetsiz olarak kurye yolu ile gelen resmi evraklar; ivedi ve gizlilik dereceli yazılarla vb. belgelerle açık-kapalı olarak teslim alınır. Sonrasında Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) girişi yapılıp ilgili birime sevk edilir.

Bunun yanı sıra hastanemizde vefat eden hastaların mernislerinin nüfus müdürlüğüne gönderilmesi de birimimiz tarafından yapılmaktadır. Ayrıca sağlık kurulu raporu ile adli rapor almak için kurum veya kuruluşlardan posta yolu ile gönderilen evrakları ya da şahıs veya kolluk kuvvetleri tarafından rapor almak için kurumumuza yönlendirilen kişilerin ilgili birimlere yönlendirilmesini sağlamaktan da biz mükellefiz.

Evrak kayıt biriminde görev yapan personeller kendilerine verilen işleri eksiksiz ve zamanında yapmakla görevlidir. Aynı zamanda bu görevleri aksamadan yapabilmek için çalışanların kendi aralarında uyumlu bir işleyiş yürütmeleri gerekmektedir.