Gaziantep Üniversite Hastanesi Haber Bülteni

Fizik Tedavi Anabilim Dalının Gözbebeği: Romatoloji


FTR Romatoloji Bilim Dalı Dahiliyeden farklı olarak tüm ilaç tedavilerinin yanı sıra rehabilitasyon programlarını da uygulamaya yetkili tek branştır.
 

Prof. Dr. Ali Gür’ün Üniversitemizde FTR ana bilim dalında göreve başlaması ile romatoloji alanında ciddi bir ivme kazanılmış ve Romatoloji Bilim dalı kurularak yan dal uzmanlığı verilmeye başlanmıştır. Romatolojik hastalıklar polikliniğimizde orta kıdemli bir asistan hastalarımızı karşılar. Hastaların rutin kontrolünü ve protokollerle belirlenen tetkikleri yapılır ve mutlaka öğretim üyesine danışılarak tedavi protokolü hazırlanır.
 

Bu birimimizde öncelikle romatoid artrit, ankilozan spondilit, spodiloartropatiler, SLE, sklero derma, vaskülitler ve osteoartrit başta olmak üzere sık karşılaşılan romatolojik hastalıklarla ilgilenilmektedir. Bu hastalıkların değişik komplikasyonları ve/veya diğer romatolojik hastalıklar da ilgi alanımızdadır. Hastaların durumuna göre ilk basamak tedavisi verilmekte ve klinik gidişin değerlendirilmesi ile biyolojik ajanlara geçiş yapılmaktadır. Bu hastalıklar birçok hastalıkla karışabildiğinden ve komplikasyonları fazla olduğundan hastalarımızı öncelikle yatırarak detaylı incelemeler sonucunda tanı konulup tedavi başlanmaktadır. Uygun hastalara fizik tedavi programları, ortezleme (eklem bozukluklarının önlenmesi) uygulanmaktadır. Çünkü Uygun hastaya uygun ilacı uygun dozda ve sürede vermeyi hekim olabilmenin ilk koşulu olarak görmekteyiz.
 

Anabilim dalımızda çene hastalıkları polikliniği, postür-duruş bozuklukları polikliniği, robotik rehabilitasyon ünitesi ve yürüme analizi ünitesi kurulması konusunda planlarımız tamamlanma aşamasındadır. 
 

Üç profesör, bir kıdemli doçent ve 9 araştırma görevlisinden oluşan güçlü akademik kadromuz ile Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı olarak hizmet verdiğimiz anabilim dalı ve romatoloji bilim dalımızda geçmişte olduğu gibi bugün de, yarın da hastalarımızın yıllarına yaşam ekleyerek kaliteli bir yaşamı sunmaya devam edeceğiz.
 

FTR poliklinik hizmetleri 1997 yılında başlamış ve 1999’da anabilim dalı olarak Dr. Savaş Gürsoy tarafından kurulmuştur. Günümüzde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne hizmet vermektedir. Toplam 3 polikliniğimiz, günlük 100 hastanın yararlandığı ayaktan tedavi ünitemiz ve 22 yataklı servisimiz bulunmaktadır.  
 

Anabilim dalımızın hocaları, asistanları, fizyoterapistleri ve diğer çalışanları “İnsan odaklı” olmayı ve hastalarımıza kaliteli bir yaşam sunmayı öncelikli bir amaç olarak görmektedir. 
 

Hastalarımızı poliklinikte kıdemli asistanlarımız karşılamaktadır. Asistanların hemen her konuda danışabileceği en az 2 hocamız poliklinikte bulunmaktadır. 
 

Özellikle romatolojik hastaların tedavi protokolleri ve servise yatışı yapılacak hastaların kararı hocalarımızca verilmektedir. Tedavileri ayaktan tedavi ünitesinde devam edilecek hastaları ünite sorumlusu hocamızın kontrolünde orta kıdemli bir asistanımız karşılamakta ve hastalıklarına göre tedavileri planlanmaktadır. Yatışı yapılan hastalarımız ise servis sorumlusu hocamızın kontrolünde iki asistanımız karşılamakta ve tedavileri ve takipleri yapılmaktadır.
 

Anabilim dalımızın dört temel ilgi alanı vardır. Bunlar:
 

I. Kas iskelet sistemi ağrıları: Hem bölgesel hem de yaygın vücut ağrılarının tedavisinde ilaç fizik tedavi ve rehabilitasyon prensipleri uygulanarak bütüncül bir tedavi protokolü izlenmektedir. Bu ağrılar arasına fibromiyalji sendromu, miyofasiyal ağrı sendromu, bel ve boyun ağrıları, sırt ağrısı, ayak-ayak bileği, diz, kalça ağrıları, el-el bileği, dirsek-omuza ağrıları vb. sayılabilir. Bir halk sağlığı sorunu olarak değerlendirilen osteoporoz ile çok yönlü olarak ilgilenilmektedir. Skolyoz veya kifoz gibi omurganın eğrilikleri tedavi edilmekte ve uzun dönemli takipleri yapılmaktadır. 
 

II. Rehabilitasyon Hizmetleri: Bu alan branşımızın en önemli birimlerinden biridir. Özellikle nörolojik hastalıkların başta olduğu omurga yaralanmaları, kafa travmaları, felç hastalarının yanı sıra multiple skleroz, transvers miyelit, Guillain Barre gibi diğer nörolojik hastalıkların tedavileri planlanmakta ve uygulanmaktadır. Ortopedik ameliyatlardan sonra sıklıkla karşılaşılan eklem hareket açıklığındaki kayıp ve kas erimelerine karşı egzersiz programlarımız uygulanmaktadır. El cerrahisinden sonra el rehabilitasyonu özel ilgi alanlarımız arasındadır. Özellikle serebral Palsi takip ve tedavisinde Prof. Dr. Özlem Altındağ ve el rehabilitasyonunda Doç. Dr. Ali Aydeniz büyük katkılar sağlamaktadır.
 

III. Doğumsal kas-iskelet sistemi bozuklukları: Bu grup hastalıkların başında serebral palsi gelmektedir. Serebral palsi de egzersiz yöntemleri, spastisiteye karşı Botox ve ortezleme gibi tedavi seçenekleri uygulanmaktadır. Yürüme bozuklukları, Kas hastalıkları ve diğer deformiteli hastaların tedavi planlamaları ve uygulamaları yapılmaktadır.
 

IV. Tüm romatolojik hastalıklar: Bu hastalıkların tanı, tedavi ve rehabilitasyonu için Anabilim dalımıza bağlı Romatoloji bilim dalımız hizmet sunmaktadır.