Gaziantep Üniversite Hastanesi Haber Bülteni

GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI


Gastroenteroloji Bilim Dalı, 1999 yılında merhum Prof. Dr. Fikret Demirci tarafından kurulmuştur. O günden bu yana standartlarını hep arttırarak dünya çapında bir klinik olma gayretini gösteren bilim dalımız, bugün için dört öğretim üyesi ve bir yandal uzmanı tarafından yönetilmektedir. Bilim dalımızın işlem yaptığı endoskopi ünitesinde, Türkiye standartlarında ne yapılıyorsa hemen hemen bizim ünitemizde de yapılıyor diyebiliriz. Ünitemizde rutin olarak yapılan üst endoskopi, kolonoskopi ve ERCP işlemlerinin yanı sıra, motilite testleri, enteroskopi ve endosonografi gibi üst düzey uzmanlık gerektiren işlemler de başarıyla yapılabilmektedir. Bölgemizde sık rastlanan safra yolu hastalıkları ve kanserlerine ERCP işlemiyle başarılı operasyonlar yapılmakta ve birçok hasta ameliyattan bu yolla kurtarılmaktadır. Yine ameliyat gerektiren birçok mide bağırsak kanamalarına endoskopik yolla müdahale edilerek hastalar büyük bir zahmetten kurtarılmaktadır.

Kliniğimizde özellikle karaciğer hastalıkları, safra yolları ve pankreas hastalıkları büyük bir başarıyla tedavi edilmekte, düzenli, multidisipliner toplantılarla hastalar karaciğer nakline hazırlanmaktadır. Hastanemiz bölgede karaciğer naklini yapan tek merkez olup böbrek naklinde ise saygın bir yerde yer almaktadır.

Gastroenteroloji Bilim Dalı olarak hastalarımıza; 2 ayrı odada genel Gastroenteroloji, 1 odada Hepatoloji (Karaciğer hastalıkları), 1 odada Karaciğer nakli ve 1 odada İnflamatuar Bağırsak hastalıkları olmak üzere toplam 5 poliklinik odasında hizmet vermekteyiz. Öğretim üyelerimiz bütün bu sayılan poliklinik hizmetlerinde uzman olmakla birlikte kendi içinde ağırlıklı olarak farklı ilgi alanlarına sahiptir, bunlar;

Doç. Dr. Murat Taner Gülşen: Karaciğer hastalıkları ve karaciğer nakli

Yard. Doç. Dr. Ayhan Balkan: Karaciğer hastalıkları ve enteroskopi

Yard. Doç. Dr. Abdullah Emre Yıldırım: Karaciğer nakli ve motilite hastalıkları

Yard. Doç. Dr. Buğra Tolga Konduk: İnflamatuar bağırsak hastalıkları (Crohn ve ülseratif kolit) ve endosonografi

Bilim dalımız 4 öğretim üyesi ve 1 uzmandan oluşan güçlü kadrosu ile polikliniğimize başvuran günlük toplam 200 hastayı değerlendirmekte ve randevu almadan gelen hastalar da dâhil, hiçbir hastayı mağdur etmeden tüm hastalara aynı gün içerisinde bakmaktadır. Bu yönüyle Gaziantep ve çevre illere hitap eden bilim dallımız bir referans klinik olarak değerlendirilmekte ve zor vakaların sevk edildiği bir bölüm olma unvanını yıllardır korumaktadır.