Gaziantep Üniversite Hastanesi Haber Bülteni

GAÜN Hastanesinde Dördüncü Güç: Basın


Elif Emiroğlu | Hastane Basın Yayın Sorumlusu

Bilindiği üzere habercilik kamuoyunu doğru, tarafsız, inanılır ve güvenilir bir şekilde bilgilendirme mesleğidir. Bir haberci mesleğini yaparken toplumun çeşitli kesimlerinden insanlarla iletişim kurar. Çünkü mesleğinin temelinde yatan unsur “iletişim”dir.
Aynı zamanda haber, üç gücü denetleyen ve etkileyen dördüncü güç olarak geçmektedir. Bahsi geçen üç güç ise yasama, yürütme ve yargıdır. Bu sebeple basın kamuoyuna ışık tutan bir araç olmuştur. 
 

Gelişen teknolojinin yanı sıra kitle iletişim araçlarının da büyük gelişme göstermesi sebebiyle basın-yayın alanına olan ihtiyaç artmaktadır. Çeşitli devlet kurumları ve özel kurumlarda da bu anlamda ihtiyaç söz konusu olduğu için basın-yayın departmanları bulunmaktadır.
 

Kendini sürekli olarak yenileyen ve ilerleyen GAÜN Hastanesi söz konusu ihtiyacı tamamlamak amacıyla bünyesine bir yeniliği daha katarak basın-yayın departmanını oluşturdu. Aldığım eğitim ve gazetecilik deneyimlerimden faydalanarak bu departmanın sorumlusu kimliğiyle,  yapılacak tüm çalışmalarda sizlerle olacağım. 
 

Göreve başlamanın heyecanı ile birlikte bu görevi layıkıyla yerine getireceğime inanıyorum. Bu inanç doğrultusunda birçok yeniliğe de imza atacağımızı düşünüyorum. Son olarak, bu mesleği özetleyen çok sevdiğim bir sözü siz değerli okuyucularla paylaşmak isterim. 
 

“Önlerine sözün özünü koyun ki okusunlar, anlaşılır biçimde koyun ki takdir etsinler, canlı biçimde koyun ki hatırlayabilsinler ve hepsinden önemlisi doğru olarak koyun ki ışığını takip etsinler.” JOSEPH PULITZER


Bu amaç doğrultusunda ilerleyip, bu gayenin peşinden giderek, hastanemiz bünyesindeki tüm yenilik ve renkleri siz değerli okuyucularımızla paylaşacağız.