Gaziantep Üniversite Hastanesi Haber Bülteni

GİZLİ KAHRAMANLAR: SAĞLIK TEKNİSYENLERİ


Teknisyenlik; verilen bir hizmette teknik desteği sağlayan kişi olarak bilinmektedir. Sağlık teknisyenleri; hekimler uygulamalı tedavi yaparken onlara teknik desteği veren, tıbbi bilgiyle teknik bilgi arasında köprü görevi gören kişilerdir. Bu yönüyle teknisyenlik hayati önem arz eden bir meslektir denebilir. Hekimin tıbbi bilgisini uygulama aşamasında, sağlık teknisyeninden kaynaklanan bir olumsuzluk oluştuğu takdirde, bu hata doktora mal olabilir. Bu nedenle sağlık teknisyenin başarısı da kabahati de gizlidir.

Hastanemizde sağlık teknisyenleri laboratuvar hizmetleri (Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji, Kan Bankası vb.), görüntüleme hizmetleri ( Radyoloji, Nükleer Tıp, Endoskopi, Anjiyo, v.b.) acil, ameliyathane, EKG, EEG, aferez gibi birçok birimde görev almaktadır. Yapılacak işlem öncesinde, işlem sırasında ve sonrasında; hasta, hekim ve diğer hastane çalışanları arasında 7/24 hizmet vermektedir.

Sağlık teknisyenleri, sağlık hizmetlerinde gerekli sarf malzemeleri zamanında temin eder, tüm tıbbi cihaz ve ekipmanları kullanıma hazır hale getirir ve bunların gerek dokümantasyonunu gerekse güvenliğini kayıt altında tutar.

Hastanenin teknik kadrosunda yer alan bu çalışanlar, bugün Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin övgüye layık, prestijli yerde kalmasını sağlayan gizli kahramanlarıdır.