Gaziantep Üniversite Hastanesi Haber Bülteni

Hastanemizde Yeni Bir Soluk: Hukuk Birimi


Victor Hugo’nun dediği gibi “İyi olmak kolaydır zor olan adil olmaktır.” Hukuk; insanoğlunun vazgeçilmezi, toplumların ve devletlerin varoluşunun ve bekasının olmazsa olmazıdır adeta. Bir ülkenin ise can damarıdır.

 

Kuvvetler ayrılığı ilkesinin benimsendiği ülkemizde; yasama, yürütme ve yargı erklerinden toplum tarafından gücünü en çok hissettirilmesi istenen ve kamu vicdanının sesine kulak vermesi beklenen “Yargı”dır. Yargının vazgeçilmez üç sacayağı ise Türk Milleti adına karar veren hâkimler, iddia makamı olan savcılar ve kutsal savunma hakkının temsilcileri avukatlardır. 

 

Pek bilinmese de kanunlarımızda, avukatlık mesleği serbest bir meslek olmasına karşın kamu hizmetini ifa ettiği kabul görür.  Avukatlık hizmeti uyuşmazlıkların çözümünde geniş bir vizyona sahip olmayı, sağduyulu olabilmeyi ve hızlı çözüm üretmeyi gerektirir. Hal böyle iken globalleşen dünyada hukuk da kendini yenilemekte, toplumun ihtiyaç ve ihtilafları bu çerçevede gelişip değişmektedir. Değişen ve gelişen dünyada avukatlık veya hukuki danışmanlığın amacı sadece oluşan ihtilafları çözmek değil aynı zamanda uyuşmazlıkların oluşmasını da engellemeye çalışmak olmuştur.

 

Avukat; danışmanlık hizmeti verirken ileride yaşanacak muhtemel sorunlar daha doğmadan gerekli tedbirleri alacak inisiyatife sahip olabilmeli ve aynı zamanda hukuki sorunların çözümünde uzlaşmacı rolünü üstlenebilmelidir.

 

Bu anlayışla şehrimizin parlayan yıldızı Gaziantep Üniversitesi çatısı altında yer alan Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi avukatlık hizmetlerinden etkin ve yetkin yaralanmak istemiştir. Bu sebeple de Hukuk Müşavirliği’ nin destekleri ile yeni bir hukuk birimi oluşturmak suretiyle bünyesinde avukat istihdam etme yoluna gitmiştir.

 

Birimimiz; hastanemizin tedavi giderlerinden kaynaklanan alacakların tahsili, sağlık çalışanlarının uğradığı darp ve cebir karşısında gerekli hukuki desteğin verilmesi ve işçi-işveren ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü başta olmak üzere hukuki tespit, değerlendirme ve mütalaa vermek gibi tüm hukuki sorunların çözümünde etkin rol almakla görevli kılınmıştır.

 

Yolumuz uzun ve meşakkatli… Ancak karşılıklı özveri ve güven içerisinde titizlikle ve hassasiyetle çalışarak tüm sorunların üstesinden geleceğimizden ve önemli başarılara imza atacağımızdan eminiz.

 

Son olarak, ne demiş Piero Calamandrei “Hiç kimse onu bulandırmadığı ve ihlal etmediği sürece hukuk, teneffüs ettiğimiz hava gibi görünmez ve tutulmaz bir şekilde etrafımızı kaplar. Hukuk ancak kaybettiğimizi anladığımız zaman değerinin farkına vardığımız sağlık gibi sezilmez bir şeydir.”