Gaziantep Üniversite Hastanesi Haber Bülteni

Hataya Yer Yok; Merkezi Sterilizasyon Ünitesi


Merkezi Sterilizasyon Üniteleri (MSÜ), hastane birimlerinin tümüne hizmet veren, sağlık hizmetlerinde kalite indekslerinden biri olarak kabul edilen hizmet birimleridir. Sterilizasyon mutlak bir durumu ifade etmektedir. Az steril veya çok steril gibi ifadeler, yapılan işlemde kabul edilmemektedir. Bir materyal ya sterildir ya da değildir. Bu kati yaklaşımla birlikte cerrahi malzemelerden, girişimsel görüntüleme amaçlı kullanılan malzemelere dek geniş bir yelpazede hizmet üretilmektedir. Bu önem ve netlik, MSÜ’lerinin işleyiş ve çalışmasında takip ve yenilenme kriterlerini mecbur kılmaktadır.

Hastanemizin ameliyathane biriminde bulunan sterilizasyon hizmetleri, 2004 yılından itibaren ameliyathane dışında bir alanda hizmet üretmeye başlamış ve tüm hastaneye malzeme hazırlayan merkezi kimliğine kavuşmuştur. Hastanemizdeki fiziksel büyüme MSÜ’nün de büyüme ve revizyonunu gerekli kılmıştır. Merkezi Sterilizasyon Ünitemiz, kurumumuzun kurumsal yapısına uygun olacak şekilde revize edilerek, 2015 yılında yeniden yapılanmış, gerek fiziki koşullar gerekse cihazlar açısından uluslar arası standartlara ulaşmıştır. Ünitemizde 19 personel, bir sorumlu hemşire ve bir akademik danışman olmak üzere, haftanın 7 günü, günün 24 saati süren hizmet üretimi söz konusudur.

İş veriminin ve niteliğinin sürekliliği için personelin hizmet içi eğitimleri periyodik olarak yapılmaktadır. Hastanemiz birimlerinden yansımış olan ünite ile ilgili sorunlar titizlikle incelenerek çözüme ulaştırılmaya çalışılmaktadır.

 

 

Prof. Dr. Yasemin ZER