Gaziantep Üniversite Hastanesi Haber Bülteni

“Haydi Kan Bağışına”


Murat Orulluoğlu

Kasım 1999 yılında Ziya Bayraktaroğlu Hoca’nın “Gel Murat başlıyoruz!” demesi ile Tıp Fakültesi Hastanesi’nin Kozanlı binası bodrum katında 20 m2’lik bir alanda kan bankası olarak hizmet vermeye başladık.
 

Kan merkezi’mizin amacı, kalite politikamızda belirtildiği gibi;  Düzenli, gönüllü ve karşılıksız kan bağışı yapan donörlerden, güvenli kan ürünleri tedarik edilmesi, Kan ve kan bileşenlerinin kalite güvencesinin sağlanması, Hastanın ihtiyacı olan kan ve kan bileşenlerine ihtiyaç duyduğu anda ve yeterli miktarda ulaşabilmesi olarak sıralanabilir. 
 

“Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır”
“Kan bağışı yap, hayat kurtar” 


“Bir kan, üç can” şeklinde veciz sözlerle halkımızdan gönüllü ve güvenli kan bağışı toplamaya başlayalı tam 17 yıl olmuş. Bu süre zarfında hem fiziksel hem işlevsel olarak, hem de personel sayısı açısından hep büyüdük. Şu anda 450 m2’lik bir alanda toplam 25 personel ile 7 gün 24 saat hastalarımıza hizmet vermekteyiz. Öte yandan hem kendi merkezimizde hem de Kızılay’dan temin edilen kan ürünleri ile yıllık yaklaşık 50.000 ünite kan ürününü hastalarımıza tedavi amaçlı vermekteyiz.


Sağlık Bakanlığı’nın yeni düzenlemesinde, kan tedarikçisi olarak öncelik Kızılay’a verilmiştir. Ancak temin edilemediği durumlarda, her hastaneye kurulması zorunlu olan “Transfüzyon Merkezleri” bu görevi yapmakla yükümlüdür. 
 

Kanın kaynağı doğal yolla kan yapabilen insandır. Kan merkezleri 18-65 yaş arasında bulunan, en az 50 kg. ağırlığında sağlıklı insanlardan 1 ünite (yaklaşık 450 ml) kanı alarak, bunları bileşenlerine ayırır ve en az üç farklı hastaya ihtiyaca göre verir. Ayrıca aferez cihazları ile toplamaya çalıştığımız, hem bağışçı için, hem çalışan personel için meşakkatli olan “Trombosit süspansiyonu”da hastalarımız için çok önemli bir üründür.
 

Kan merkezi birimi yapmış olduğu işler göz önünde bulundurulduğunda işlevsel bir birim olduğu hemen fark edilir. Kan bağışında toplanan kan ürünlerine transfüzyon öncesi uygunluk testleri yapılmaktadır. Her bağışçı numunesi için kan grubu, bulaştırıcı olan serolojik tarama testleri ve immünohematolojik testler mutlaka çalışılmaktadır. Stoklarımızda yeterli sayıda kan ürünü olmak zorundadır. Temin güçlüğü yaşadığımız durumlarda hasta/hasta yakınlarından ve gönüllü kan bağışçılarımızdan kan ihtiyacını karşılayabilmekteyiz. 
 

Son zamanlarda ülkemizin içinde bulunduğu durumdan dolayı kan merkezlerinin faaliyetleri çok önemli hale gelmiştir. Hiç bir hasta kan ürünü teminindeki bir sıkıntıdan dolayı zarar görmemelidir. Bizler kan merkezi çalışanları olarak, elimizi taşın altına koyup canla başla bu işin üstesinden gelebilmek için azami gayret göstermekteyiz. Üzerimize düşeni özverili olarak yapabilmek asli vazifemizdir. 
 

Kan merkezi çalışanları olarak, bu dergide bir sayfa da olsa kendimizi ifade etmek istedik. Bizler, teknolojiye ayak uydurup kendimizi daha da geliştirmek azminde olan vatansever bir ekibiz. Bu nedenle son cümlemi kendi sloganımızla bitirmek istiyorum; “Haydi kan bağışına!!!”.  

       
Sağlıcakla kalın...