Gaziantep Üniversite Hastanesi Haber Bülteni

Hemşireler Haftasını Kutladık


Dünyaca ünlü hemşire Florance Nihgtingale’in doğum günü olan 12 Mayıs tarihi 1954 yılından itibaren tüm dünyada, 1964 yılından bu yana ise ülkemizde hemşireler günü olarak kutlanmaktadır.

 

Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN) her yıl Dünya Hemşireler Günü için tema belirlemektedir. Bu yılın temasını “Hemşireler: Değişim İçin Bir Güç, Etkili Bakım, Etkin Maliyet” olarak belirtmiştir.

 

Günümüzde bilimsel bilginin önemi giderek artmaktadır. Sağlık bakımı yeni araç gereçler, yeni teşhis testleri, tedavi yöntemleri, yeni ilaçların kullanımı ile çeşitli değişikliğe uğramaktadır. 

 

Toplumun demografik özelliklerinde değişme, hastalık türlerindeki artma ve değişimler, sağlık bilimlerinde ve sağlık bakım teknolojilerinde gelişme, toplumdaki bireylerin daha kaliteli bakım alma isteği, sağlık bakım maliyetinin artması hemşireleri yapıcı ve yenilikçi olmaya zorlayan güçlerdir. Ayrıca nüfusun giderek yaşlanması, akut hastalıkların kronikleşmesi ve bunlara bağlı olarak tedavi modellerinin hızla değişmesi, hasta bakımına ve bakımın niteliğine olan bakış açısını da değiştirmiştir.

 

Bir sağlık sisteminin oluşturulması, geliştirilmesi ve hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesindeki hedef; maliyetleri sabit tutarak sistemin etkinliğini arttırmak veya sistemin etkinliğini sabit tutarak maliyetleri düşürmektir. Sağlık hizmetlerinin kalitesinden taviz vermeden maliyetlerin mümkün olduğunca düşürüldüğü sistemler başarılı sağlık sistemleridir.

 

Hemşire; sağlıklı/hasta bireyi insancıl özelliklerini dikkate alarak bütüncül değerlendirir. Bireysel gereksinimlerinin karşılanmasında bireyle birlikte doğru, uygun ve gerçekçi bakım sağlar ve sürdürür.

 

Bakım; hemşireliğin ayrılmaz bir parçasıdır. Hemşirelik bakımını ayrıcalıklı kılan özellik bakımın ahlaki ve duyuşsal yönlerinin profesyonel bilgi ve beceriler ile birleştirilerek hemşire-hasta ilişkisine yansıtılmasıdır. 

 

Hemşirelik mesleğindeki yenilik ve yapıcılık, bakım kalitesini sağlama ve arttırmada temel oluşturduğu için sağlık bakım maliyetini de azaltmaktadır.

 

Sonuç olarak; Hastanemiz Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü olarak vizyonumuz; “Toplumun her kesimi için kalite ve standartlarını eşit ve eksiksiz olarak yaygınlaştırmış, çağdaş teknolojiyi ve bilgi düzeyini yakalamış, hasta haklarına ve etik ilkelerine saygılı, insana bütüncül yaklaşımı benimsemiş, sürekli eğitim ve gelişim faaliyetleri içinde bulunan, özgüvenli, ekip anlayışına sahip mutlu çalışanlar olarak, bakımda kaliteden ödün vermeden en iyi sağlık hizmeti sunan hemşireler olmaktır.”

 

Tüm meslektaşlarımızın Hemşirelik Haftası’nı en içten dileklerimizle kutlar, sevgi ve saygılarımızı sunarız.