Gaziantep Üniversite Hastanesi Haber Bülteni

Hepatit B, Zatürre ve Gribe Karşı Aşılama


Enfeksiyon Hastalıklarından korunmak için çocukluk dönemi aşılanmalarının yanı sıra yetişkin ve risk gruplarının aşılanmaları da çok önemlidir.  Erişkin dönemde de tıpkı çocukluk döneminde olduğu gibi aşılar bireyleri hastalıklardan korur.  Aşılanması gerekli olan risk grupları arasında özellikle sağlık çalışanları yer almaktadır. Sağlık çalışanlarının, enfeksiyon hastalıkları ile karşılaşma risklerinin yüksek olması nedeniyle gerek kendilerini hastalıklardan korumak gerekse hizmet sundukları hastalara hastalığı bulaştırma risklerini ortadan kaldırmak amacıyla aşılanmaları önemlidir.

 

Erişkin dönemde aşılanması gerekli olan diğer risk grubu olan bireyler ise, altta yatan kronik hastalığı olan (kronik akciğer hastalığı, kronik kalp hastalığı, diabetes mellitus, BOS kaçağı, hemoglobinopatiler, fonksiyonel ya da anatomik aspleni, HIV enfeksiyonu, kronik renal yetmezlik, nefrotik sendrom, kanserler, lenfoma, lösemi, solid organ transplantasyonu, kemik iliği transplantasyonu, farklı hastalıklar nedeni ile immünsüpresif tedavi kullanımı) bireylerdir. Bu hastaların aşılanması özellikle pnömokok (zatürre) gibi önlenebilir enfeksiyon hastalıklarından korunmak için önemlidir.

 

Kronik hastalığı olan hastalara, özellikle 65 yaş üzerindeki tüm bireylere pnömokok (zatürre) aşısı uygulanmalıdır. Ayrıca tüm sağlık çalışanlarının, tıp fakültesi öğrencilerinin; hepatit B, kızamık-kızamıkçık-kabakulak, tetanoz, su çiçeği aşısını yaptırması gereklidir. Hepatit B, hasta ve hasta çıkartıları ile teması bulunan tüm sağlık personeli için yüksek riskli bir hastalıktır. Hepatit B aşısı ile yüzde 90-95 oranında Hepatit B ye karşı koruyuculuk sağlanabilmektedir.

 

Grip; her sene yaptığı mevsimsel salgınlar, bu salgınların sonucunda sağlık kurumlarında artan iş yükü, hastane yatışlarındaki artış, okul kaybı,  riskli gruplarda belli bir oranda ölümle sonuçlanması, belki de hepsinden önemlisi yeni mutasyonlarla pandemi ve toplu ölümlere neden olabilmesi nedeniyle sürekli olarak güncelliğini korumaktadır. Grip, genellikle bir iki hafta içinde tedavisiz iyileşmektedir. Ancak, çok küçük yaştakilerde, yaşlılarda ve altta yatan kronik hastalığı olanlarda hastane yatışlarında artışa ve ölüme neden olmaktadır.

 

Gripten korunmanın bilinen en etkin yolu aşıdır. Grip aşısı, mevsimsel salgın sırasında hastane yatışlarını ve ölüm oranlarını azaltmaktadır. Sağlık çalışanlarının da grip aşısı ile aşılanmalarının mortalite (ölüm) oranlarını düşürdüğü ve sonuçta maliyet etkin olduğu gösterilmiştir.

 

Hastanemizde kurulmuş olan aşı biriminde, tüm sağlık çalışanlarına Hepatit B aşısı ve grip aşısı ücretsiz olarak yapılmaya başlanmıştır.