Gaziantep Üniversite Hastanesi Haber Bülteni

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIĞI (İBH) NEDİR?


İBH, sindirim sisteminde, özellikle de barsaklarda, iltihap içeren hastalıklardır. İBH, iltihapla sonuçlanan ve bazen barsakların yapısında hasara neden olan kronik bir hastalıktır.

İBH’nın iki türü vardır; ülseratif kolit ve crohn hastalığı. Bunlar, sindirim sisteminin farklı bölümlerini etkiler ve birbirinden kısmen farklı belirtiler gösterir.

 

İBH’NIN GENEL BELİRTİLERİ:

 

İshal

Karın ağrısı

Dışkıda kan, iltihap ve sümük

Kilo kaybı

Ateş ve genel sağlığın etkilenmesi

 

ÜLSERATİF KOLİT NEDİR?

 

Ülseratif kolit; kalın barsakta iltihaba neden olan bir hastalıktır. İltihap, rektum denen kalın barsağın en son bölgesinden başlayarak zaman içinde daha üst seviyelere uzanabilir.

 

BELİRTİLERİ:

 

En yaygın belirtiler;

 

Karın ağrısı

İshal

Kanlı veya mukuslu(Sümük içeren) dışkı.

 

CROHN HASTALIĞI NEDİR?

 

Crohn hastalığı, kronik ve gastrointestinal kanalın herhangi bir yerinde oluşabilen, sebepleri birden fazla olan iltihabi bir hastalıktır. Genellikle ince barsağın alt kısımlarını, bazen de kalın barsağı etkiler. Çok ender olarak; mide, yemek borusu veya ağız da etkilenebilir. 

 

BELİRTİLERİ:

 

Belirtiler, hastalığın ince barsakta veya kolonda olmasına göre değişiklik gösterir. İlk belirtilerin ortaya çıkmasından tanı konulmasına kadar geçen süre, ülseratif kolittekinden genellikle daha uzundur. Bunun nedeni, belirtilerin başlangıçta karakteristik özellikler göstermemesi ve doğru tanının konulmasını güçleştirmesidir.

 

 

İLAÇ TEDAVİ

 

İBH’nın birincil tedavisi ilaçtır. Hastalığın tedavisinde en yaygın kullanılan ilaçlar şunlardır;

*Antibiyotikler

*5-ASA

*Glukokortikoidler(Kortizol)

*İmmünosupresanlar

*Biyolojik tedaviler

 

CERRAHİ TEDAVİ

 

Cerrahi müdahale  ancak; delinme, apse, kanamalar, tıbbi tedavide etkisizlik, bağırsak tıkanıklığı veya fistül durumunda gereklidir.

 

Crohn Hastalığı için yardımcı yöntemler:

 

Sigarayı bırakanlarda Crohn Hastalığı hastalık aktivitesi, belirgin olarak azalmakta olup Crohn hastaları, hangi miktarda olursa olsun hiç sigara kullanmamalıdır.

 

İBH Polikliniğimizde tedavi planının oluşturulması:

 

Hastanemizde, Türkiye’de en ileri merkezlerde yapılabilen tüm testler ve tedaviler yapılabilmektedir. Polikliniğimize başvuran hastalara bir İBH dosyası açıldıktan sonra gerekli incelemeler yapılır ve bu hastalar tedavi/takip programına alınır. Polikliniğimiz bir İBH hemşiresi, İBH poliklinik hekimi ve bir öğretim üyesiyle her gün poliklinik hizmeti vermekte olup, gerekli görülen vakalar, cerrahi tedavi açısından Genel Cerrahi Bilim Dalı ile birlikte takip edilmektedir.

İBH, sürekli takip gerektiren bir hastalıktır. Bu nedenle hastaların tedavi ve takip programını aksatmadan devam etmeleri çok önemlidir.