Gaziantep Üniversite Hastanesi Haber Bülteni

Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda “Yok” Yok!


 

Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Merkez Laboratuvarı bünyesinde hizmet üretmekte olan bir birimdir. Bu birimde 2 Profesör, 1 Doçent ve 1 Yardımcı Doçent öncülüğünde 22 çalışanla, 7 gün ve 24 saat esaslı hizmet verilmektedir. Çalışan personelin 14’ü biyolog, 8’i teknisyendir.

 

Laboratuvarda 6 bölüm (acil mikrobiyoloji laboratuvarı, seroloji laboratuvarı, ELISA laboratuvarı, immün-floresan laboratuvarı, bakteriyoloji laboratuvarı ve moleküler mikrobiyoloji laboratuvarı) bulunmaktadır. Bu birimlerde laboratuvar test rehberinde mevcut olan 150 farklı test çalışılmaktadır. Moleküler mikrobiyoloji ve tüberküloz laboratuvarları, bu alanda ilimizde hizmet veren en geniş kapsamlı laboratuvarlar olup aynı zamanda tüm kamu hastanelerinden gelen testler de çalışılmaktadır. Laboratuvarımızda, örnek, çevre ve çalışan güvenliği gibi evrensel kavramlar göz önüne alınarak; örneklerin alınması, raporlanması, işlemi tamamlanmış materyalin imhası uluslar arası kalite standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Laboratuvarımız tüm parametrelerin uygunluğu açısından değerlendirilerek Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmıştır.

 

Laboratuvarda günlük ortalama 600 örnek kabul edilip, 2000’e yakın farklı test parametresi çalışılmaktadır. Test sonuçları kalite standartlarına uygun olarak o testin yapılması için gerekli en kısa periyotta sonuçlandırılıp, uzman onayı sonrası raporlanmaktadır. Çıkış süresi uzun olan veya net öngörülemeyen testlerde, sonuç çıktığında hasta telefonla bilgilendirilmektedir. Tüm testlerin güvenirliği, uluslar arası kalite kontrol programları ile takip edilmektedir.