Gaziantep Üniversite Hastanesi Haber Bülteni

Sağlık Hizmetlerini Desteklemede Alternatif Kaynaklar: “Dernek”


Mustafa Necat Özarslan | Müdür Yardımıcısı
 

Dernekler Kanununda dernek; “Kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi toplulukları” olarak tanımlanmıştır.
 

Bizler de bu doğrultuda; sağlık hizmetlerini desteklemek, hizmetlerin aksamaması için birçok alanda malzeme, tıbbi cihaz, personel eğitimi ve ödüllendirme gibi faaliyetlerde bulunmak üzere derneğimizi 16.04.2009 tarihinde “Sağlık Hizmetlerini Geliştirme ve Sosyal Yardım Derneği” ismiyle kurduk. 
 

Derneğimiz, Prof. Dr. Metin KARAKÖK’ün kurucu başkanlığı ile başlayıp bir süre hizmet verdikten sonra, halen Prof. Dr. Levent ELBEYLİ başkanlığında devam etmektedir. Derneğin, sorumluluk bilinci olan ve faydalı olmak isteyen, samimi, maddi bir beklentide olmayan 22 üyesi bulunmaktadır. Derneğin malî kayıt ve kontrolü ise Hastane Müdür Yardımcısı olarak tarafımdan yürütülmektedir.
Derneğimiz aynı zamanda, sağlık hizmetleri kapsamında yer alan her türlü hizmetin yürütülmesi konuları ile bu alanlarda çalışan hekimler ve diğer personelin;
 

* Verim ve kalitesini yükseltmek amacıyla bilimsel araştırma, yayın ve projeleri desteklemek
* Sağlık hizmetleri alanında uluslararası standartların yakalanmasını ve bu standartların ileriye taşınmasını sağlamak
* Ulusal ve uluslararası bir model ve sağlıklı bir toplum oluşturulmasına da katkıda bulunmaktadır. 
 

Tüm bu amaç ve hizmetlerimizi gerçekleştirirken, derneğimize bağışlarda bulunan vatandaşlarımızın katkılarını da unutmamak gerekiyor. Onların bağışları ile oluşan dernek gelirlerini, yine onların bizlere güvenerek yükledikleri ağır sorumluluk duygusu ile doğru yerlere harcamalar yaparak görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu vesile ile derneğimize bağışta bulunan değerli vatandaşlarımıza sonsuz şükranlarımızı sunarım. 
 

Geçen bu 6 yılda gelinen mesafe son derece önemli olup, bu zaman zarfında iyi yol aldığımızı zannediyorum. Özellikle hastanemizin acil alımlarında ve personellerin ödüllendirilmesindeki yardımlarımız sonucunda görülen yararlar da bir anlamda bunu doğrular mahiyettedir.   
Dernek yönetimi olarak daha da faydalı hizmetler yapacağımız ümidiyle.