Gaziantep Üniversite Hastanesi Haber Bülteni

Sayı: 10

Türkiye Kendi Kriterlerini Oluşturuyor

Yöremizde sık görülen karaciğer kanserinin tedavisi konusunda Gaziantep’te büyük bir toplantı düzenlendi.

Çeşitlilik

Dünyada, içinde sadece tek bir unsur barındıracak ölçüde homojen (türdeşlik, yeknesaklık) olabilen hiçbir eşya yok. Ağaç kesilip masa yapılsa, ağacın damarları homojeniteyi bozar.

Güvenliğinizden Bizler Sorumluyuz

Hastanemizin tüm birimleri bir zincirin halkası gibi birbirini tamamlaması bakımından çok önem arz etmektedir. Güvenlik birimi de hastanemizin işleyişi açısından önemli bir görev ifa etmektedir.

Gözünüzü Bizden Ayırmayın

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, 1989 yılında Prof.Dr. Necdet BEKİR tarafından kurulmuş olup şu anda çalışılan binaya 2008 yılında geçilmiştir. Servisimizde 8 adet ikişer kişilik standart hasta odası ve 2 adet özel hasta odası mevcuttur.