Gaziantep Üniversite Hastanesi Haber Bülteni

Türkiye’de Hastane Yöneticileri Bir Araya Geldi


Yemlihan Yanar | Hastane Müdürü
 

Bu yıl, 9.’su düzenlenen “Ulusal Üniversite Hastaneleri Başmüdürleri Eğitim ve İstişare Toplantısı” Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ev sahipliğinde Konya’da gerçekleştirildi.
 

Toplantıya, sağlık hizmetleri ve hastane işletmeciliği sorunlarının çözümüne yönelik istişarede bulunan 27 üniversite hastanesinden 60 yönetici katıldı. Bu toplantıda, üniversite hastanelerinin içinde bulunduğu idari, mali sorunlar ile personel sıkıntısı ve çözüm önerileri tartışıldı. Sorun ve çözüm önerileri olarak aşağıda sıralanan öncelikli konular gündeme getirildi;

• Hastanelerde, etkin bir yönetimle hizmetlerin daha da etkin olarak sunulabileceği,
• Hastanenin amaçlarına ulaşabilmesi için eldeki insan gücü ve maddi imkanları en uygun şekilde kullanabilmesi zorunluluğu,
• İnsan kaynaklarına yönelik harcamaların, döner sermaye gelirlerinden değil Devlet Bütçesi’nden karşılanması,
• Bu güne kadar döner sermayeden yapılan denge tazminatı ve bunun vergilerinden oluşan ödemelerinin iade edilmesi,
• Üniversite hastane borçlarının, Maliye Bakanlığı tarafından yeniden yapılandırılması. 
• Üniversite Hastanelerinin 3. basamak hizmet vermesi ve eğitim formasyonu dikkate alınarak, Maliye Bakanlığı tarafından Üniversite Hastanelerine gönderilen özel bütçe miktarının artırılması
• Tüm Üniversite Hastaneleri için idari birimlerin hepsini kapsayacak üniform Üniversite Hastaneleri Yönetmeliğinin tanzim edilmesi.

Yüksek Öğretim Kurulu nezdinde de girişim yapılması amacıyla, sorunlar ve çözüm önerileri, toplantı sonuç bildirgesi ile yazılı hale getirilip Üniversite Rektörlüklerine sunulmak üzere toplantıya son verildi.