Gaziantep Üniversite Hastanesi Haber Bülteni

Türkiye Kendi Kriterlerini Oluşturuyor


Yöremizde sık görülen karaciğer kanserinin tedavisi konusunda Gaziantep’te büyük bir toplantı düzenlendi. Toplantı 21-22 Kasım 2015 de Gaziantep Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. “Hepatosellüler kanser (HCC) ve karaciğer nakli değerlendirme toplantısı” başlığı altında Türkiye’nin saygın uzmanları ilk kez bir araya geldi. Karaciğer Nakli Derneği ile birlikte düzenlenen bu toplantıya Türkiye karaciğer nakil merkezleri sorumluları da katıldı. Toplantıda, Türkiye’de HCC nedeni ile yapılan karaciğer nakil vakaları tartışılarak değerlendirildi ve oldukça uzmanlık isteyen bu alanda sunumlar ve çalıştay gerçekleştirildi.  

Karaciğer naklinde, HCC tanısı konmuş hastaların nakil endikasyonunun en verimli şekilde belirlenmesi, tüm dünyanın üzerinde halen çalıştığı ciddi bir sorun olduğunu belirten Gaziantep Tıp Fakültesi organ nakli sorumlusu Doç. Dr Sacit Çoban, sözlerine söyle devam etti; “HCC, tüm yönleriyle halen tam olarak aydınlatılamamış ve karmaşıklığını koruyan güncel bir konudur.

Bu alanda hali hazırda dünyaca kullanılan İtalya tarafından belirlenen Milano ve Amerika tarafından belirlenen UCSF kriterleri sıklıkla kullanılmaktadır. Türkiye, yaklaşık 30 yıldır karaciğer nakli yapan bir ülkedir ve karaciğer naklinde artık yeterli olgunluğa ve tecrübeye sahiptir. Bu nedenle, Avrupa ve Amerika kriterlerinin yerine artık kendi kriterlerini oluşturmalı ve bunu kullanmalıdır. Bunu yapmak için gerek alt yapı gerek teknoloji açısından Türkiye’nin herhangi bir eksiği yoktur” dedi. 

Toplantıya katılan uzmanlar, kısa süre içerisinde karaciğer nakli konusunda vaka sayısı ve başarısı ile kendini kanıtlayan bir ülke olan Türkiye’nin, bütün karaciğer nakil merkezleri, verilerini ortak bir veritabanında bir araya getirerek kendi kriterlerini belirleme ve bununla literatüre katkıda bulunma kararı aldı. Bu bağlamda, Türkiye’de verilerin toplanması ve değerlendirilmesi gibi zor bir görev de, ev sahipliği yapan Gaziantep üniversitesi tıp fakültesi genel cerrahi bölümü organ nakli öğretim üyelerine verildi. Bu zor görevin üstesinden gelmek için ilgili öğretim üyeleri kolları şimdiden sıvadı bile. Gaziantep üniversitesi Karaciğer nakli ekibi sorumlusu Doç Dr Sacit Çoban, alınan bu kararla, “veritabanının oluşması, istatistiklerin yapılması ve bir sonraki toplantı için hazırlıkların olması, üniversitemiz ve ülkemiz adına ileriye dönük yeni açılımlara vesile olacaktır” şeklinde konuştu. Karaciğer nakli ekibi, yeni oluşturulmaya çalışılan bu kriterlere Türkçe bir isim bulacaklarını ve bu sayede, tüm dünyada yapılacak HCC’ye bağlı karaciğer nakillerinde, Türkiye’nin adının duyurulmasını amaçladıklarını ve referans olarak gösterilmesini umut ettiklerini sözlerine eklediler.