Gaziantep Üniversite Hastanesi Haber Bülteni

Üretken Klinik: Üroloji


Üroloji kliniği, 26 yataklı servisiyle, 4 profesör, 2 yardımcı doçent olmak üzere toplam 6 öğretim üyesi ile haftalık 60–70 ameliyat yaparak bölgeye hizmet vermektedir.

 

Ürolojik kanserler alanında bölgemizde üst merkez konumunda olan üroloji kliniği, oldukça yoğun bir şekilde prostat, mesane, testis ve böbrek ile ilişkili tüm üst düzey açık ve kapalı cerrahileri başarı ile yürütmektedir. Son 2 yıl içerisinde 400’ün üzerinde kanser ameliyatı yapan klinik, bu sayı ile Türkiye ortalamalarının üzerine çıkmıştır. 

 

Ayrıca klinik bünyesindeki Termokemoterapi ünitesinde yüzeyel mesane kanserlerine 
uygulanan “Radiofrequency Induced Thermo-chemotherapy” Türkiye’de bir ilk olma özelliğine sahip olup hali hazırdaki hasta serisi de yine Türkiye’de en yüksek hasta sayısına sahiptir.

 

Üroloji kliniği, 26 yataklı servisiyle, 4 profesör, 2 yardımcı doçent olmak üzere toplam 6 öğretim üyesi ile haftalık 60–70 ameliyat yaparak bölgeye hizmet vermektedir. Üniversite hastanesinin gözde kliniklerinden biri olan üroloji bilim dalı, yöremizde birçok konuda referans klinik olarak bilinmektedir. Öğretim üyeleri, alt branşlarda kendilerini yetiştirmiş ve belli konularda daha uzmanlaşmışlardır. Hocalarımızın ilgi alanlarını kısaca sıralayacak olursak; 

Prof.Dr.Faruk Yağcı; genel üroloji ve üroonkoloji (kanserler)
Prof.Dr.Ahmet Erbağcı; androloji (cinsel problemler) ve infertilite (kısırlık)
Prof.Dr.İlker Seçkiner; endoüroloji (endoskopla teşhis ve tedavi) ve laparoskopik üroloji (kapalı ameliyat)
Prof.Dr.Sakıp Erturhan; üroonkoloji (kanserler) ve laparaskopik üroloji (kapalı ameliyat) 
Yrd.Doç.Dr.Ömer Bayrak; kadın ürolojisi, inkontinans (idrar kaçırma) ve rekonstruktif cerrahi (şekil bozukluklarının tedavisi)
Yrd.Doç.Dr.Haluk Şen; pediatrik (çocuk) ürolojisi alanındaki hastalarla ağırlıklı olarak ilgilenmektedir. 

 

Kliniğe bağlı ESWL (Böbrek Taş Kırma) Merkezi, Androloji Laboratuvarı (cinsel problemler) ve Ürodinami Ünitesi bulunmaktadır. Her türlü böbrek taşına, gerek ESWL yöntemi ile gerekse endoskopik teşhis ve tedavi (endoüroloji) yaparak müdahale eden üroloji kliniği öğretim üyeleri, Dünya’da 2011 yılında icat edilen micro-perc yöntemini 2 yılı aşkın bir süredir hastanemizde başarı ile uygulamaktadır. Kapalı ameliyat (laparoskopik üroloji) konusunda da bölgede üst merkez olma iddiasını koruyan üroloji kliniğinde, 2001 yılından bu yana kapalı böbrek taşı ameliyatları (perkütan nefrolitotomi operasyonları), 2010 yılından bu yana cinsel organdan girerek taş kırma (retrograd intrarenal cerrahi) işlemleri yapılmaktadır. 

 

Ürolojik kanserler alanında da bölgemizde üst merkez konumunda olan üroloji kliniği, oldukça yoğun bir şekilde prostat, mesane, testis ve böbrek ile ilişkili tüm üst düzey açık ve kapalı cerrahileri başarı ile yürütmektedir. Son 2 yıl içerisinde 400’ün üzerinde kanser ameliyatı yapan klinik, bu sayı ile Türkiye ortalamalarının üzerine çıkmıştır. Ayrıca klinik bünyesindeki Termokemoterapi ünitesinde yüzeyel mesane kanserlerine uygulanan “Radiofrequency Induced Thermo-chemotherapy” Türkiye’de bir ilk olma özelliğine sahip olup hali hazırdaki hasta serisi de yine Türkiye’de en yüksek hasta sayısına sahiptir. 


Kadın ürolojisi, idrar kaçırma ve şekil bozukluklarına yönelik yapılan düzeltici operasyonlar, üroloji kliniğinde başarıyla yapılmaktadır. İşeme bozukluklarında botulinum toksin uygulaması, idrar kaçırma şikâyeti olan hastalara TOT ve “mini-sling” ameliyatlarının yanı sıra idrar kesesinde oluşmuş fistüllere, ağızdan alınan deri parçası (mukoza) ile yama yapılması gibi ileri teknik ve beceri gerektiren operasyonlar, klinikte başarıyla uygulanmaktadır. Yine idrar kaçırma şikayeti olan hastalara ürodinami testi, yılda yaklaşık 800 kişiye uygulanmakta olup, bu rakam üroloji kliniğini Türkiye’de en yoğun çalışan merkezlerden biri haline getirmiştir. Bu tip hastalara ayrıca biofeedback eğitimi de verilerek şahısların sosyal hayata adaptasyonu sağlanmaktadır. 

 

Üroloji bilim dalı son 2 yılda 4 laparaskopik üroloji kursu, 4 perkütan nefrolitotomi kursu, 2 retrograd intrarenal cerrahi kursu ve 2 ürodinami kursu düzenleyerek bilimsel aktivite göstermiştir. Ayrıca geçen yıl Güneydoğu Üroonkoloji Günleri toplantısı Gaziantep’te yapılmış olup, 3 Ekim 2015’de Multidisipliner Üroonkoloji Kursu da üroloji bilim dalının gayreti sayesinde yine Gaziantep’te gerçekleşecektir. Söz konusu kurs ve eğitim programlarına, Türkiye’nin değişik bölgelerinden kursiyerlerin katılması bekleniyor.