Gaziantep Üniversite Hastanesi Haber Bülteni

YATALAK HASTALARIN UMUT KAPISI


Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Gaziantep Şubesinin katkılarıyla hayırsever Nevin Eruslu tarafından Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Onkoloji Hastanesi bünyesinde yaptırılan “Nevin Eruslu Palyatif Bakım ve Umut Evi” hastalara umut veriyor.

Açılışı yapılan ve hastalara hizmet vermeye başlayan “Nevin Eruslu Palyatif Bakım ve Umut Evi”nde yaşamı tehdit eden hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan problemlerle karşılaşan hasta ve hasta yakınları için fiziksel, psikososyal, manevi gereksinimler karşılanarak; acı çekmenin önlenmesi ve hafifletilmesine yönelik uygulamalara yer veriliyor.

Bültenimizin bu ayında hastalıkla mücadele eden insanların yaşam kalitesinin yükseltilmesinin amaçlandığı Palyatif Bakım ve Umut Evi’nin Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Zeynel Abidin Öztürk’le Palyatif Bakım ve Umut Evi üzerine röportaj gerçekleştirdik.

Palyatif bakımın sadece hayatın son döneminde değil hastalığın tüm evrelerinde rahatsız edici semptomları hafifletmeyi hedeflediğini vurgulayan Doç. Dr. Zeynel Abidin Öztürk’le gerçekleştirdiğimiz o röportajla sizlerleyiz…

 

Öncelikle kendinizden bahseder misiniz?

 

Tıp fakültesi eğitimimi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2004 yılında tamamladım. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği’nde İç Hastalıkları ihtisasını 2010 yılında, 2014 yılında ise Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı’nda yan dal ihtisasını aldım. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Geriatri Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak 2014 yılından beri çalışmaktayım.

 

Bünyemizde Nevin Eruslu Palyatif Bakım ve Umut Evi hizmet vermeye başladı. Palyatif bakım nedir bundan bahsedebilir misiniz?

 

Dünya Sağlık Örgütü’nün yapmış olduğu tanıma göre palyatif bakım: Yaşamı tehdit eden hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan problemlerle karşılaşan hasta ve hasta yakınlarında, ağrının, diğer problemlerin, erken tanılama ve kusursuz bir değerlendirme ile belirlenmesi; fiziksel, psikososyal, manevi gereksinimlerin karşılanması yoluyla acı çekmenin önlenmesi ve hafifletilmesine yönelik uygulamaların yer aldığı, yaşam kalitesini geliştirmenin amaçlandığı bir yaklaşımdır.

Palyatif bakım ihtiyacı; serebrovasküler hastalık, kanser, demans, parkinson, kronik kalp, akciğer, karaciğer ve böbrek hastalıkları bulunan hastalarda öncelikle ortaya çıkmaktadır.

Günlük hayatı etkileyen fiziksel belirtilerin hafifletilmesi; psikolojik, sosyal, manevi yardım ve tıbbi karar aşamalarındaki destek palyatif bakımın başlıca amaçları arasında yer almaktadır.

 

 

Palyatif Bakım Merkezi ne zamandır hizmette?

 

Merkezimiz Ekim 2017 tarihinden itibaren hasta kabul etmeye başlamıştır.

 

Bu merkezde neler yapılıyor?  

 

Merkezimizde; beslenmesi fiziksel ve psikolojik/nörolojik nedenlerle bozulmuş beslenme desteğine ihtiyaç duyan, enfekte yatak yarası bulunan ya da altta yatan hastalık nedeniyle kronik şiddetli ağrı semptomları bulunan hastaların tedavisi düzenlenmektedir. Palyatif bakım sadece hayatın son döneminde değil aynı zamanda hastalığın tüm evrelerinde rahatsız edici semptomları hafifletmeyi hedeflemektedir.

Başarılı bir palyatif bakım hizmeti sunulabilmesi için kapsamlı bir değerlendirme yapılması gerekmektedir. Ağrı, iştah kaybı, idrar-gayta tutamama, bulantı-kusma, nefes darlığı, öksürük, ağız kuruluğu, ağız içi yaralar, halsizlik, yorgunluk, anksiyete, sinirlilik, aile desteğine ihtiyaçta artış, kendini değersiz hissetme ve uyku bozuklukları gibi semptomlar üzerinde de durulmaktadır.

 

Merkez kaç kişilik yatak kapasitesine sahip?  Merkezde kaç kişi görev yapıyor?

 

Merkezimizde 4 tanesi ara yoğun bakım olmak üzere toplam 36 adet yatak bulunmaktadır. Bir uzman 1 asistan ve 2 intörn olmak üzere toplam 4 doktor, 9 hemşire, 7 yaşlı bakım personeli, 5 temizlik personeli, 1 sekreter ve 5 teknik servis personeli ve gözetmen ünitemizde çalışmaktadır.

 

Hastaların bu merkeze ilgisi ne yönde? Hizmete başlanılan tarihten bu yana hasta sayısı nedir?

 

Kliniğimiz sağlık sistemi içerisinde önemli bir boşluğu doldurduğu için ilk açıldığı tarihten bu yana yüksek oranda talep görüyor. Çok kısa bir süre içerisinde 230’dan fazla hasta merkezimizde yatarak tedavi görmüştür.

 

İleriye yönelik projeleriniz var mı?

 

Önümüzdeki süreçte merkezimiz bünyesinde fiziksel rehabilitasyon, psikolojik danışmanlık ve iş-uğraşı terapisi gibi farklı alanlardaki ünitelerimizin de devreye girmesiyle hem hizmet kalitesini hem de hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini arttırmayı hedefliyoruz.

 

İletmek istediğiniz bir mesaj var mı?

 

Günümüz sağlık sisteminde  “Hastanız için yapabileceğimiz bir şey yok, alın evinize götürün” anlayışı artık sona ermiş olup, “Sizin için yapabileceğimiz bir şey hep var” anlayışı yaygın olarak benimsenmiştir. Biz de buradan yola çıkarak hem hastalarımızın yaşamına yılları hem de yıllarına yaşam katmayı hedefliyoruz.

 

Röportaj/Fotoğraf: Elif EMİROĞLU