Gaziantep Üniversite Hastanesi Haber Bülteni

Yeniden Canlandırma ve Yoğun Bakım Ünitesi


Prof. Dr. Süleyman Ganidağlı
 

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi daha önceki yıllarda Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinin bir parçasıyken, 2009 Eylül ayından itibaren şu andaki mevcut yerinde çalışmaya başlayarak sadece Gaziantep’e değil tüm bölgemize yoğun bakım hizmeti vermektedir. Algoloji ve Yoğun Bakım Bilim Dallarının faaliyet gösterdiği Anesteziyoloji Anabilim Dalına bağlı Gün hastanesi ve Kadın doğum Ameliyathaneleri de dahil toplam 19 salonlu merkezi ameliyathane hizmetleri sürdürülmektedir. Transplantasyon (Organ Nakli) Cerrahisi de dahil olmak üzere tüm Cerrahi ana dallarda hizmet veren ameliyathaneye post-operatif bakım desteğinin yanı sıra, kritik bakım gerektiren cerrahi hastaların bakım ve tedavisi yapılmaktadır. Ayrıca Acil servise başvuran hastaların tirajına cevap veren etkin bir yoğun bakım kliniği olarak Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi aynı zamanda Yoğun Bakım Bilim Dalına eğitim merkezi olarak da hizmet vermektedir. Toplam yıllık hasta yatışı yaklaşık 1000 hasta civarında olup, Cerrahi hastaların yanı sıra Dâhili hastaların da kritik süreçlerinde destek ve tedavi işlemleri sürdürülmektedir.


Yoğun bakım olarak; Çocuk hastalıkları, Koroner yoğun bakım, İç hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Kalp damar cerrahisi, Genel Cerrahi, Beyin cerrahi gibi hastanemizde faaliyet gösteren branş yoğun bakımlarına da konsültasyon hizmetleri vermekteyiz. Bunun yanı sıra çoklu organ sorunları olan ve uzun dönem yoğun bakım ihtiyacı olan hastaların Anesteziyoloji ve Reanimasyon yoğun bakım ünitesine transferi sağlanarak dünya standartlarında bakım ve tedavi hizmeti de sunulmaktadır. Ünite haftanın her günü 24 saat boyunca 2 hastaya 1 hemşire ve 4 hastaya 1 hekim düşecek şekilde 3. seviye yoğun bakım olarak çalışmaktadır. Toplam 13 yatakta verilen deneyimli hastabakıcı personel ile desteklenen yoğun bakım hizmeti teknolojinin son imkanlarından faydalanılarak sürdürülmektedir. Yatakbaşında yapılan bronkoskopi, perkütan veya cerrahi trakeotomi ve ultrason eşliğinde santral kateter takılması gibi bir çok invaziv girişimler deneyimli öğretim üyesi kadrolarımız tarafından hem eğitim hem de tedavi amaçlı gerçekleştirilmektedir. Ayrıca hasta yatakları başında aralıklı Hemodiyaliz, devamlı Hemodiyafiltrasyon, Plazmaferez ve Sitokinferez işlemleri, uygun hastalarda hedefe yönelik sıcaklık yönetimi (TerapotikHipotermi) ve EKMO gibi ileri tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir. Solunum destek tedavileri teknolojinin son harikası cihazlarla hem Geleneksel Mekanik ventilasyon tedavileri hem de Yüksek Frekanslı Ossilatif Ventilasyon (HFOV) cihazlarıyla yapılmaktadır. Standart algoritmik tedaviler eşliğinde Kan ve kan ürünleri tedavileri de dahil olmak üzere tüm medikal tedaviler mültidisipliner anlayışla bir çok branşta hekimin hasta odaklı hizmet sürdürdüğü modern donanıma sahip Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi tüm bölge illerine yönelik kesintisiz hizmete devam ederken, bu alanda üniversitemiz adına ülkemizin ihtiyaç duyduğu eğitimli personel, sağlık çalışanı ve uzman hekimler de yetiştirmektedir. 
 

Ayrıca Yoğun Bakım ünitemize bağlı olarak çalışan 4 yataklı Palyatif bakım ünitemiz bulunmaktadır. Bu ünitede akut veya kronik ağrı problemleri olan hastaların veya uzun yoğun bakım yatışları sonrasında rehabilitasyon tedavisine ihtiyaç duyan hastalara rehabilitasyon uygulanmakta, ayrıca bakım hastası olarak taburcu edilecek hastaların ailelerine evde bakım desteği sunabilmeleri için tarafımızdan eğitim imkanı da sunulmaktadır.